Trang chủ Fanpage Group Youtube Tiktok
Trảm hồn đại chiến

Đặc Quyền VIP

Ngày đăng: 01-03-2022

Trở về

Các Đội Trưởng thân mến,

Để các Đội Trưởng có thể hiểu rõ hơn các ưu đãi mà chỉ VIP mới có trong Trảm Hồn Đại Chiến: Soul War, Lisa xin giới thiệu đến các Đội Trưởng hệ thống VIP cũng như những quyền lợi khi trở thành VIP.

Các cách nhận EXP VIP

- Đăng nhập mỗi ngày nhận EXP VIP

- Đạt cấp nhận EXP VIP: Xem chi tiết

- Nạp thẻ các gói Quà Ingame nhận EXP

Nội dung chi tiết:

Đặc quyền đạt mốc VIP

Cấp Vip EXP VIP Đặc quyền
VIP 0 0 - Lượt mua càn quét nhanh
- Lượt mua càn quét Linh Vương Cung Li Điện
- Lượt làm mới Shop Ưu Đãi
- Thời gian treo máy Offline
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
VIP 1 60 - Mở trước chiến đấu 
- Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Phụ Bản Ngày mỗi ngày có thể mua
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
VIP 2 300 - Vé Vàng Shop Urahara
- Mở Tầm Bảo Thường
- Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
VIP 3 1000 - Mở Triệu Hồi Điểm Anh Hùng
- Phụ Bản Ngày mở càn quét nhanh
- Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Phụ Bản Ngày mỗi ngày có thể mua
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
VIP 4 2000 - Kích hoạt Avatar đặc quyền Vip 4
- Có thể kích hoạt đặc quyền vĩnh viễn
- Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
VIP 5 5000 - Kích hoạt Avatar đặc quyền Vip 5
- Trọng Linh Địa có thể bỏ qua chiến đấu
- Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Phụ Bản Ngày mỗi ngày có thể mua
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
- Lượt khiêu chiến liên thắng miễn phí
VIP 6 10,000 - Cõi Hư Không có thể bỏ qua chiến đấu lần đầu
- Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
VIP 7 15,000 - Kích hoạt Avatar đặc quyền Vip 7
- Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Phụ Bản Ngày mỗi ngày có thể mua
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
VIP 8 20,000 - Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
VIP 9 30,000 - Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Phụ Bản Ngày mỗi ngày có thể mua
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
VIP 10 50,000 - Kích hoạt Khung Avatar đặc quyền Vip 10
- Arrancar Tập Kích có thể bỏ qua chiến đấu
- Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
VIP 11 100,000 - Gagaki Kairo có thể bỏ qua chiến đấu
- Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Phụ Bản Ngày mỗi ngày có thể mua
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
VIP 12 150,000 - Kích hoạt Avatar đặc quyền Vip 12
- Đấu Bậc Thủ Lĩnh có thể bỏ qua chiến đấu
- Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
VIP 13 300,000 - Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Phụ Bản Ngày mỗi ngày có thể mua
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
VIP 14 500,000 - Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Phụ Bản Ngày mỗi ngày có thể mua
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
VIP 15 800,000 - Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Phụ Bản Ngày mỗi ngày có thể mua
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
VIP 16 1,200,000 - Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Phụ Bản Ngày mỗi ngày có thể mua
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
VIP 17 1,600,000 - Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Phụ Bản Ngày mỗi ngày có thể mua
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
VIP 18 2,000,000 - Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Phụ Bản Ngày mỗi ngày có thể mua
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
SVIP 1 3,000,000 - Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Phụ Bản Ngày mỗi ngày có thể mua
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
SVIP 2 5,000,000 - Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Phụ Bản Ngày mỗi ngày có thể mua
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày
SVIP 3 8,000,000 - Treo máy tăng EXP Nhân Vật
- Treo máy tăng EXP Anh Hùng
- Treo máy tăng Xu
- Giới hạn thời gian treo máy Offline
- Xu Biến Đá Thành Vàng tăng
- Giới hạn dung lượng Túi Anh Hùng
- Phụ Bản Ngày mỗi ngày có thể mua
- Giới hạn huấn luyện nhanh Đao Linh mỗi ngày

Phần thưởng VIP:

Cấp Vip Vật Phẩm  Số Lượng 
VIP 0 Xu 200,000
EXP Anh Hùng 100,000
Vé Tầm Bảo 2
VIP 1 Đá Thức Tỉnh 300
Vé Tầm Bảo 3
Xu 2,000,000
VIP 2 Mảnh Nguyên Tố 4 sao 30
Mảnh Quỷ Đạo 4 sao 30
Mảnh Sức Mạnh 4 sao 30
EXP Anh Hùng 2,000,000
VIP 3 Vé Số 1
Thư giải ước 10
Xu 4,000,000
VIP 4 Túi Chọn 3 Thế Lực 1
Thư giải ước 10
EXP Anh Hùng 4,000,000
VIP 5 Hỗ Trợ 3 Thế Lực I-Chọn 1
Vé Số 1
Xu 6,000,000
VIP 6 Sát Thương 3 Thế Lực I-Chọn 1
Vé Số 2
Core III 1
EXP Anh Hùng 6,000,000
VIP 7 Chọn Anh Hùng Sức Mạnh  1
Vé Số  3
Core III  1
Xu 10,000,000
VIP 8 Chọn Anh Hùng Sức Mạnh 1
Vé Số 5
Nhẫn Địa Phược 1
EXP Anh Hùng 10,000,000
VIP 9 Chọn Anh Hùng Sức Mạnh  1
Vé Số  5
Áo Địa Phược  1
EXP Anh Hùng 10,000,000
Xu 10,000,000
VIP 10 Anh Hùng Sáng & Tối II-Chọn  1
Core V  1
Giày Địa Phược  1
EXP Anh Hùng 10,000,000
VIP 11 Anh Hùng Sáng & Tối II-Chọn 1
Mảnh Sáng & Tối 5 sao 50
Thắt Lưng Địa Phược 1
Core V 1
Xu 15,150,000
VIP 12 Mảnh Sáng&Tối 5 sao 100
Anh Hùng Sáng&Tối II-Chọn 1
Core V 1
Bệ Hạ Ban Phước 3
Xu 400,000,000
VIP 13 Mảnh Sáng & Tối 5 sao 150
Anh Hùng Sáng&Tối VI-Chọn 1
Core IV 1
Bệ Hạ Ban Phước 3
Xu 600,000,000
VIP 14 Mảnh Sáng & Tối 5 sao 200
Anh Hùng Sáng & Tối VI-Chọn 1
Core IV 1
Bệ Hạ Ban Phước 4
Xu 600,000,000
VIP 15 Mảnh Sáng & Tối 5 sao 250
Anh Hùng Sáng & Tối VI-Chọn 1
Core IV 1
Bệ Hạ Ban Phước 6
Xu 600,000,000
VIP 16 Mảnh Sáng & Tối 5 sao 300
Anh Hùng Sáng & Tối VI-Chọn  1
Core IV  1
Bệ Hạ Ban Phước  6
Xu 600,000,000
VIP 17 Mảnh Sáng và Tối 5 sao 350
Anh Hùng Sáng và Tối VI-Chọn 1
Core IV 1
Bệ Hạ Ban Phước 6
Xu 600,000,000
VIP 18 Mảnh Sáng & Tối 5 sao 400
Anh Hùng Sáng  & Tối VI-Chọn 1
Core IV 1
Bệ Hạ Ban Phước 6
Xu 600,000,000
SVIP 1 Mảnh Sáng & Tối 5 sao 500
Core Sáng & Tối I-Chọn  1
Mảnh Ấn Ký 100,000
Vàng 1,000,000,000
SVIP 2 Mảnh Anh Hùng Hỗn Độn-Chọn 100
Core Sáng & Tối I-Chọn 1
Mảnh Ấn Ký 200,000
Vàng 1,000,000,000
SVIP 3 Mảnh Anh Hùng Hỗn Độn-Chọn 100
Core Sáng & Tối I-Chọn 2
Mảnh Ấn Ký 300,000
Vàng 1,000,000,000

Chúc Đội Trưởng có những giây phút vui vẻ thư giãn, thoải mái cùng Trảm Hồn Đại Chiến: Soul War.

————From Lisa with love ❤️—————