Phần thưởng

Đội trưởng tham gia sự kiện đạt các yêu cầu sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Nội dung

  • Phần thưởng sẽ được quy đổi sang Giftcode Trảm Hồn Đại Chiến: Soul War.
  • Đối với mốc 1 Triệu view, mỗi tài khoản chỉ nhận được thưởng 1 lần.
  • Lưu ý: Giftcode chỉ có hiệu lực trong 7 ngày kể từ ngày phát Giftcode.

Quà thưởng

Phần thưởng đăng 03 video mỗi tuần

Nội dung Phần thưởng Điều kiện
Đăng video mỗi tuần Ngọc x100 
Xu x100,000 
Đá Thức Tỉnh x100 
Mảnh Thần Khí x50
Tối thiểu đăng 03 video trong tuần

Phần thưởng BXH theo Tuần

Hạng Phần thưởng Điều kiện
1 Mảnh Gamuza x100 
Túi Phúc TB Đỏ Ngẫu Nhiên 5 Sao x1 
Mảnh Chính x5,000 
Đá Thức Tỉnh x10,000
Tối thiểu đạt 50,000 lượt view trong tuần
2 - 3 Mảnh Gamuza x50 
Túi Phúc TB Đỏ Ngẫu Nhiên 4 Sao x1 
Mảnh Chính x2,000 
Đá Thức Tỉnh x5,000 
Tối thiểu đạt 30,000 lượt view trong tuần
4 - 6 Mảnh Kirio x50 
Túi Phúc TB Đỏ Ngẫu Nhiên 3 Sao x1 
Mảnh Chính x1,000 
Đá Thức Tỉnh x2,000 
Tối thiểu đạt 10,000 lượt view trong tuần
7 - 10 Mảnh Kirio x50 
Túi Phúc TB Đỏ Ngẫu Nhiên 2 Sao x1 
Mảnh Chính x500 
Đá Thức Tỉnh x1,000 
Tối thiểu đạt 7,000 lượt view trong tuần
11 - 20

Chọn Anh Hùng Sức Mạnh x1 
Túi Phúc TB Đỏ Ngẫu Nhiên 1 Sao x2 
Mảnh Chính x300 
Đá Thức Tỉnh x500 

Tối thiểu đạt 3,000 lượt view trong tuần
21 - 100 Chọn Anh Hùng Sức Mạnh x1 
Túi Phúc TB Đỏ Ngẫu Nhiên 1 Sao x1 
Mảnh Chính x200 
Đá Thức Tỉnh x300 
Tối thiểu đạt 1,000 lượt view trong tuần

Phần thưởng đạt mốc

Mốc Phần thưởng Số lượng
Mốc 500 Ngọc 100
Vé Vàng 2
Xu 200,000
Đá Thức Tỉnh 100
Mốc 1000 Ngọc 200
Vé Vàng 3
Xu 100,000
Đá Thức Tỉnh 15
Mốc 2000 Ngọc 300
Vé Vàng 4
Xu 100,000
Đá Thức Tỉnh 20
Mốc 3000 Ngọc 400
Vé Vàng 5
Xu 200,000
Đá Thức Tỉnh 25
Mốc 5000 Ngọc 500
Vé Vàng 6
Xu 300,000
Đá Thức Tỉnh 30
Mốc 7000 Ngọc 600
Vé Vàng 7
Xu 400,000
Đá Thức Tỉnh 35
Mốc 10000 Ngọc 700
Vé Vàng 8
Xu 500,000
Đá Thức Tỉnh 40
Mốc 30000 Ngọc 800
Vé Vàng 9
Xu 600,000
Đá Thức Tỉnh 50
Mốc 50000 Ngọc 900
Vé Vàng 10
Xu 700,000
Đá Thức Tỉnh  60
Mốc 70000 Ngọc 1,000
Vé Vàng 20
Xu 800,000
Đá Thức Tỉnh 70
Mốc 100000 Ngọc 1,100
Vé Vàng 30
Xu 900,000
Đá Thức Tỉnh 80
Mốc 200000 Ngọc 1,200
Vé Vàng 40
Xu 1,000,000
Đá Thức Tỉnh 90
Mốc 300000 Ngọc 1,300
Vé Vàng 50
Xu 2,000,000
Đá Thức Tỉnh 100
Mốc 500000 Ngọc 1,400
Vé Vàng 60
Xu 3,000,000
Đá Thức Tỉnh 200
Mốc 700000 Ngọc 1,500
Vé Vàng 70
Xu 4,000,000
Đá Thức Tỉnh 300
Mốc 1000000 Ngọc 2,000
Vé Vàng 100
Xu 5,000,000
Đá Thức Tỉnh 500

Chúc Đội Trưởng có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái cùng Trảm Hồn Đại Chiến: Soul War.

----Lisa kính bút----